DLa FIRMY:

Badanie FRIS®

DLa FIRMY:

Badanie FRIS

Wspieram poprzez budowanie świadomości i zrozumienia siebie, indywidualnie i w zespołach. Bazuje na wartości, która daje różnorodność.

Każdy z nas innymi drogami myślenia i działania
może osiągnąć swój stan.

W środowisku biznesowym, ale nie tylko, są takie sytuacje, że jedni komunikują się ze sobą niemal bez słów, a inni nie mogą dojść do porozumienia, pomimo tego samego języka, celów i doświadczeń. Takie sytuacje to często wynik tak zwanych różnic w “stylach poznawczych”, czyli te same informacje każdy z nas może przetwarzać w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia.

Poznanie swojego stylu myślenia oraz umiejętności rozpoznawania go u innych ułatwia wzajemne zrozumienie, współpracę i realizację wspólnych celów. Takie podejście wspiera metodologia FRIS®!

FRIS dla biznesu

FRIS® to narzędzie, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia i działania.

Pokazuje, jak najlepiej korzystać z predyspozycji które mamy, które kształtują to jak postrzegamy sytuacje, jakich bodźców potrzebujemy w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym aby funkcjonować efektywnie w równowadze i spełnieniu.

Badanie FRIS nie jest oceną, ani pomiarem kompetencji, ani osobowości, lecz narzędziem które pomaga zrozumieć i docenić naturalny sposobu myślenia. Dzięki temu mamy możliwość głębiej przyjrzeć się i zrozumieć, jak odbieramy informacje, działamy w różnych warunkach oraz budujemy relacje z innymi ludźmi. A zespołom zrozumieć się lepiej i budować swoją sprawczość w oparciu o to co jest zasobem.

Badanie jest zaawansowanym narzędziem rozwojowym opartym na psychologii poznawczej, a zarazem prostym do zastosowania  w zarządzaniu, sprzedaży, rekrutacji  czy pracy z zespołem. Można je stosować indywidualnie jako element rozwoju osobistego w grupach np. specjalistów, menedżerów czy zespołach.

To efektywne narzędzie do  do pracy z: zespołami, pracownikami indywidualnymi, klientami.

W nowych dla siebie sytuacjach kiedy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, reagujemy i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. 

W psychologii poznawczej nazywa się to stylem poznawczym czy stylem myślenia. Model FRIS® w prosty sposób tłumaczy kluczowe różnice w sposobie myślenia i działania, a kwestionariusz FRIS®,  trafnie diagnozuje styl myślenia wynikający z czterech stylów poznawczych/ perspektyw

Styl Myślenia to preferencje Twojego umysłu, które zasadniczo nie podlegają zmianie w trakcie życia, natomiast styl działania podlega niewielkim modyfikacjom.  Badanie FRIS® wystarczy więc zrobić raz i korzystać z informacji o sobie, do świadomego kreowania swojego otoczenia. 

Zalety FRIS®:

Rekomendacje

BADANIE FRIS®

Efekty

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

 • zwiększenie świadomości swojego myślenia i zachowania
 • poznanie swoich mocnych stron i naturalnych preferencji 
 • świadome kształtowanie kariery z zastosowaniem wiedzy o własnych preferencjach 
 • pełniejsze wykorzystanie swojego potencjały 
 • efektywniejsza współpraca z innymi  
 • łtwiejszy w osiagnięsiu stan FLOW 
 • większa motywacja 
 • mnije frustracji i ryzyka wypalenia zawodowego 
 • poszerzenie swojej perspektywy i zwiększenie tolerancji na odmienność

DLA ZESPOŁU:

 • zainicjowanie pozytywnych zmian w zespole w obszarach: komunikacji, sposobu działania, realizacji celów, radzenia sobie z konfliktem
 • team building – dzięki lepszemu zrozumieniu i dopasowaniu
 • większa świadomość własnych wyborów i lepsze rozumienie wyborów innych członków zespołu i otoczenia 
 • wzmocnienie efektu synergii i większa motywacja do wspólnych działań
 • efektywniejsze układanie przebiegu procesów/projektów i zadań z zastosowaniem wiedzy o preferencjach poszczególnych stylów myślenia i działania 
 • wyższa jakość obsługi klienta dzięki uwzględnianiu różnorodności stylów skuteczniejsze wykorzystanie potencjału który tkwi w zespole
 • większe zaangażowanie i lojalność

Co wyróżnia FRIS®?

Prosty i praktyczny
- trafnie oraz przystępnie wyjaśnia w jaki sposób podejmujesz decyzje i rozwiązujesz problemy

Dla Ciebie i Twojego zespołu
- wspiera Cię w diagnozie i rozwoju oraz tworzeniu efektywnych zespołów

złoty globus

Całkowicie polski
- opracowany przez polski zespół, na podstawie odpowiedzi polskich respondentów

Wysoce wiarygodny
- kwestionariusz FRIS spełnia standardy wysokiej jakości narzędzi psychometrycznych

FRIS POMAGA:

Rekomendacje

POZNAJ STYLE MYŚLENIA

SuperBohaterów

Styl Myślenia Superbohatera™ to opracowana w 2019 r. platforma trenerska, która wprowadza postacie Superbohaterów jako archetypy osób o czterech Stylach Myślenia. 

Dzięki temu pomysłowi szkolenie staje staje się fascynującą przygodą. FRIS jako jedyne narzędzie diagnostyczne, oferuje metodę pracy warsztatowej opartą na innowacyjnym wykorzystaniu komiksu i opowieści w edukacji osób dorosłych.

Postacie Superbohaterów FRIS® oraz ich Supermoce pomagają utożsamić się z własnym Stylem Myślenia, zrozumieć potencjał osób o odmiennych profilach poznawczych oraz nauczyć się lepiej działać w zespole, który mam MOC budowaną z Superbohaterów.

Styl Myślenia Superbohatera™ opiera się na idei kreatywnej pracy z obrazem i metaforą, pozwala uczestnikom szkoleń tworzyć: własne historie, wyjść poza utarte schematy, przyjrzeć się sobie i swoim mocnym stronom z innej perspektywy, stworzyć zespoły superbohaterskie do zadań specjalnych, odkryć ich potencjał różnorodności.

Dzięki temu Styl Myślenia Superbohatera™ silnie angażuje i motywuje do działania.

FRIS® posiada unikalny dodatek rozwojowy, który pozwala przeprowadzić warsztat w lżejszej atmosferze, by za pomocą komiksowej metafory łatwiej i przyjemniej przyswoić wiedzę.

Na czym polega badanie FRIS?

Badanie trwa średnio 30 minut i składa się z 76 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań podsumowujących. 

Badanie FRIS nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, lecz służy do określenia naturalnego sposobu myślenia. Odpowiedzi udzielone na 76 pytań diagnostycznych zostaną wykorzystane wyłącznie do obliczenia profilu i nikomu bez zgody danej osoby nie zostaną udostępnione.

W kwestionariuszu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma dobrych ani złych wyników końcowych – każdy Styl Myślenia ma swoje silne i słabsze strony. To ważne, aby odpowiadać zgodnie z wewnętrznymi przekonaniami, kierując się tym, co dla danej osoby jest typowe, naturalne, komfortowe. Unikać odpowiedzi wbrew swojej naturze, nawet jeśli byłyby one zgodne z oczekiwaniami współpracowników, rodziny czy znajomych.

Przebieg procesu FRIS:

 1. Zamówienie badania – zapraszam do kontaktu w celu omówienia potrzeb i oczekiwań w ramach naszej współpracy. Cena badania jest powiązana z przebiegiem procesu i ilością zamówionych kwestionariuszy.
 2. Wypełnienie indywidualnego kwestionariusza FRIS® – on-line – 20-30 min
 3. Indywidualne sesje informacji zwrotnej – 1,5 h (sesja może się odbyć po minimum 3 dniach roboczych od dnia wypełnienia kwestionariusza) 
 4. Warsztat zespołowy (rekomendacja 8h), omówienie wyników zespołu.

Zapraszam do FRISowania!

Jestem certyfikowanym trener oraz partner FRIS®, co oznacza że:

 • możesz zamawiać u mnie badania dla firmy, zespołu oraz osób indywidualnych,
 • przeprowadzam sesje indywidualne 
 • prowadzę szkolenia i warsztaty w oparciu o metodologię FRIS®
 • prowadzę procesy rekrutacyjne z wykorzystaniem kwestionariusza FRIS®

 • realizuje procesy coachingowe z zastosowaniem wyników kwestionariusz FRIS®