Blog

Czym jest coaching, a czym nie jest?

Ze słowem coaching możesz się spotkać obecnie już dość często, szczególnie w określonych środowiskach zawodowych. Coaching ma w Polsce już swoją historię, przeinaczenia i wiele błędnych interpretacji, ale o tym nieco później. 

A czym właściwie jest coaching? 

Jeśli odniesiesz się do definicji, która jest przyjęta przez największą na świecie instytucję zrzeszającą coachów – ICF- International Coach Federation, to coaching jest opisywany w następujący sposób:

“Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.

ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.”

Skolei Robert Dilts – coach, trener, twórca DILTS Leadership Systems mówi: 

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.” 

Mogłabym tu przytoczyć jeszcze wiele różnych definicji, tak czy inaczej prowadzą one do kilku głównych obszarów charakterystycznych dla procesu coachingu: 

 • lepsze poznanie siebie,
 • odblokowanie potencjału i możliwości, które są w każdym z nas.
 • świadome dokonywanie wyborów z szerszej puli rozwiązań 
 • wzmocnienie siebie 
 • zmiana zachowania, umiejętności i nastawienia 

Istotną cechą coachingu szczególnie w porównaniu do innych form pracy rozwojowej takich jak szkolenia, mentorin czy terapia, jest rodzaj relacji która ma miejsce pomiędzy coachem a klientem. Proces odbywa się w relacji partnerskiej, co stanowi np: różnice w stosunku do psychoterapii czy szkoleń gdzie terapeuta czy trener jest w roli eksperta. 

Coach natomiast jest w roli towarzysza, który poprzez słuchanie, obserwacje, pytania, metaforę i wiele innych wspiera klienta w szerszym zobaczeniu rzeczywistości. Coach prezentuje postawę: 

 • wierzę że klient ma w sobie wszystkie niezbędne zasoby do wypracowania najlepszego dla siebie rozwiązania 
 • wiem że klient najlepiej zna swoją sytuację, wie co jest na ten moment możliwe do zrealizowania. 
 • wspieramy klienta w poszukiwaniach szerszej perspektywy niż obecna 
 • Klient poprzez wypracowanie rozwiązania dopasowanego do niego, czuje motywację do jej realizacji.

To właśnie dzięki takiemu podejściu coaching jest w  stanie wesprzeć indywidualne osoby, zespoły i całe organizacje w osiąganiu lepszych efektów działania.

To czym coaching nie jest? 

Pozwól że zacznę od krótkiego wspomnienia. Ponad 14 lat temu, kiedy w Polsce coaching nie był jeszcze na tyle znany i rozumiany jak obecnie, pamiętam jak na ważnym dla mnie szkoleniu, na którym byłam uczestnikiem, usłyszałam mówiony pół żartem, pół serio, taki tekst “ Bo Was zaraz skołczuje”. To dość dosadny przykład tego jak historia coachingu rozwijała się w polskich realiach, często bez zrozumienia i wieloraką odmianą tego jak to można przeliczyć to czym coaching jest. Słowo coaching zostało zastosowane jako ostrzeżenie przez “OPR” czyli dyplomatycznie to określając: przed skarceniem od przełożonego. 

Przez kolejne lat w pracy w różnych środowiskach spotkałam się z tym że coachingiem nazywa się rozmowy dyscyplinujące z przełożonym, mentoring, sesje shadowingu, doradztwo i wiele innych. To niesamowite jak wiele działań które coachingiem nie są, pod to hasło łatwo włożyć. Poniżej krótka charakterystyka tych różnic:

 • Coaching NIE jest terapią, którą np: koncentruje się na przeszłości klienta, leczenie bólu i dysfunkcji. Coach zajmuje się sytuacją aktualną i przyszłością, w razie potrzeby korzystając historii, tak aby wypracować aktualne cele, które klient chce zrealizować. 
 •  Nie jest konsultingiem i doradztwem gdzie konsultant diagnozuje problem, zaleca rozwiązania i czasem wprowadza rozwiązania. Coach nie daje rad i nie musi być ekspertem w branży klienta. 
 • Nie jest mentoringiem, gdzie mentor dzieli się wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń. W coachingu rozwiązania powstają przy udziale klienta w trakcie sesji coachingu.
 • Nie jest treningiem, który jest realizowany wg ustalonego programu szkolenia i ma wprowadzić określoną umiejętność. W trakcie coachingu plan powstaje razem z klientem, jest skoncentrowany na jego indywidualnych potrzebach i predefiniowany kiedy zajdzie taka potrzeba. Coach podąża za klientem bez wypracowanego jednego scenariusza. 

Kilka miesięcy temu prowadziłam szkolenie z coachingowego stylu zarządzania dla managerów z jednej z dużych organizacji, gdzie coaching jest wpisany w pakiet opcji  rozwojowych i wydawałoby się powszechnie znany i rozumiany.   Spotkałam się z dość intensywną reakcją jednego z uczestników, który obruszony, prawie wykrzyczał na początku spotkania“ I ty mi chcesz powiedzieć, po 6 latach pracy w tym środowisku, że w coachingu nie daje się rad ? “. Dokładnie tak: dawanie rad, korzystanie ze swoich rozwiązań jako opcji  dla klienta, nie jest coachingiem. 

Następnym razem, kiedy spotkasz się z określeniem coaching, dopytaj o to, posłuchaj odpowiedzi i sam oceń czy rzeczywiście działania które są proponowane są realnie pracą coachingową. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mam na imię Ola. Jestem fanką życia z wszystkimi jego przejawami, z zamiłowaniem do poszukiwań, ciekawością radością, a czasem ze złością i smutkiem. Rozwój, głębia, kontakt z ludźmi i doświadczenia, to moja pasja, choć nie zawsze to łatwa eksploracja. Jestem żoną mojego męża już od kilku ładnych lat i psią mamą słodziaka Rufiego.

Skontaktuj się ze mną

Najnowsze Wpisy

Czym jest coaching, a czym nie jest?

Ze słowem coaching możesz się spotkać obecnie już dość często, szczególnie w określonych środowiskach zawodowych. Coaching ma w Polsce już swoją historię, przeinaczenia i wiele

Czy coaching działa?

Coaching to proces składający się z 4-12 sesji, który ma Cię doprowadzić do założonego rezultatu. W trakcie sesji pracujesz nad celami które określiłeś jako efekt,

Jakie są rodzaje coachingu?

Najczęściej spotykany i dający pewne uproszczenie podział, z którym możesz się spotkać, to rozdzielenie na coaching biznesowy i life coaching.  Naturalnie coaching biznesowy koncentruje się

Odzyskaj swoją energię w 5 krokach!

Zapisz się na mój 5-dniowy kurs mailowy, dzięki któremu poznasz naturalne oraz sprawdzone sposoby na odzyskanie energii.
Stwórz w swoim życiu stan harmonii i spokoju małymi krokami,
które wspólnie tworzą dużą zmianę.

.