Dla Firmy:

Coaching

Dla firmy

Coaching

Skutecznie wspieram w osiąganiu istotnych celów

poprzez rozwój i pozytywną zmianę.

Pracuję w osobami, które:

Pomagam w takich sytuacjach odzyskać równowagę, tworzyć efektywne listy zadań, wypracować nowe sposoby działania i zwiększać energię na rzeczy które mają znaczenie.

“Nie ucz drzewa jak ma rosnąć. Daj mu tylko słońce, ziemię i wodę."

~ Karen Horney

Coaching w Biznesie

Coaching biznesowy skierowany jest do pracowników, przedsiębiorców, menedżerów, ludzi biznesu, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Rozmawiać o wyzwaniach i wątpliwościach w zaufanej atmosferze. Zwiększać wiedzę o sobie i kompetencje aby przekładać to na swoje otoczenie, zespoły, firmę i codzienne życie. Proces coachingu do którego zapraszam koncentruje się na pracy nad:

Coaching to proces, który poprzez odkrywanie potencjału, zwiększenie energii i motywacji do dalszego działania, pozwala na głęboki rozwój i samorealizację. Spokój i spełnienie jest naszym naturalnym prawem. A wszystkie odpowiedzi, jak go osiągnąć i wyzwolić energię mamy już w sobie. Ten proces pozwala je wydobyć i zastosować w dążeniu do celów, które mają znaczenie.

Coaching pozwala:

Według definicji zaproponowanej przez International Coach Federation (ICF – jednej z największych międzynarodowych organizacji coachingowej) coaching rozumiany jest jako „partnerska współpraca z Klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału”.

Proces coachingowy jest serią rozmów, które mają na celu pomóc w: rozwoju, realizacji  potencjału oraz osiągnięciu celu.

 W całym procesie coach jest partnerem klienta, a jego rolą jest: 

 • uważnie słuchać,
 • zadawać pytania sięgające sedna,
 • nie oceniać,
 • nie dawać “dobrych rad” ,
 • wspierać w procesie zmian, 
 • towarzyszyć w zaufaniu i akceptacji, 
 • być w pełnym zaufaniu potencjału klienta, 
 • motywować do realizacji celu, który obrał klient. 

“Chociaż nikt nie może cofnąć się i rozpocząć zupełnie nowego początku,
każdy może zacząć od teraz i stworzyć zupełnie nowe zakończenie."

~ Carl Bard

Proces coachingu

indywidualnego

0. Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia potrzeb i oczekiwań w ramach współpracy z przedstawicielem firmy.

1. Gratisowa konsultacja z klientem

Porozmawiamy o tym, co kryje się pod zniecierpliwieniem, niezadowoleniem i ciągłą gonitwą od zadania do zadania.

2. Ustalenie celu

Sesja Trójstronna Klient + Sponsor (przełożony) + Coach. Ustalamy cel, który jest jasny i spójny dla wszystkich stron.

3. Plan działania

Rozłożymy cel na kolejne kroki.

4. Proces coachingowy

Sesje (od 4 do 10) i czas pomiędzy to konkretne metody, zadania i działania które przybliżają klienta do realizacji celu np. odzyskania równowagi w codzienność zawodową i korzystanie z własnych drogocennych zasobów.

5. Podsumowanie

Sesja Trójstronna Klient + Sponsor + Coach. Omówienie i podsumowanie tego, jak klient zrealizował założony cel i jakie spostrzeżenia ma przy tym również sponsor procesu.

Korzyści z procesu coachingowego dla klienta:

Zapraszam do współpracy!

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."

~ Henry Ford

Coaching zespołowy w biznesie

Charakterystyka

Bardzo skutecznym narzędziem jest również forma pracy coachingu zespołowego.
W tym przypadku naturalnie klientem jest cały zespół.

Taki rodzaj aktywności pozwala żeby zespół “na żywo” uczył się korzystać z form wspierających wspólną pracę i stosował je efektywnie w kolejnych wyzwaniach. 

 Finalnym rezultatem pracy jest podniesienie zaangażowania i efektywności zespołowej.

Kiedy warto sięgnąć po coaching zespołowy? W momencie: 

 • spadku motywacji i zaangażowania członków zespołu,
 • konfliktów pomiędzy członkami zespołu lub zespołu z przełożonym,
 • zmiany zasad współpracy,
 • podejmowania nowych wyzwań,
 • tworzenia się nowego zespołu np. projektowego, 
 • nieosiągania przez zespół zamierzonych wyników.

Proces coachingu

zespołowego

0. Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia potrzeb i oczekiwań w ramach współpracy

1. Barometr zespołowy

Wdrożenie kwestionariusza "barometr zespołu", który pozwala ocenić kluczowe wyzwania stojące przed zespołem.

2. Spotkanie z Liderem

w celu omówienia sytuacji w zespole i jego roli w trakcie warsztatu.

3. Proces coachingowy

Cykl minimum 3 spotkań coachingowych dla zespołu.

4. Podsumowanie

Omówienie informacji zwrotnych po procesie.

Korzyści z procesu dla organizacji:

“Najszybszym sposobem na potrojenie sukcesu jest podwojenie inwestycji w rozwój osobisty."

~ Robin Sharma

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia
potrzeb i oczekiwań w ramach współpracy.