DLa FIRMY:

Badanie odporności psychicznej

DLa FIRMY:

Badanie odporności psychicznej

MTQ PLUS

Badanie odporności psychicznej

Wieloletnie badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wskazują, że odporność psychiczna jest fundamentem osiągania sukcesu. To cecha osobowości, która odpowiada aż za 25% różnic w efektywności działania. Determinuje ona w znacznym stopniu sposób, w jaki reagujemy na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. Jest głównym czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników.

TEST MTQ PLUS  (Mental Toughness Questionnaire) jest najnowszą i pełną wersją kwestionariusza MTQ – pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia Odporności Psychicznej, którego celem jest wsparcie zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Kwestionariusz umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności psychicznej. Jego wyniki są rzetelne i wiarygodne , co potwierdzają liczne badania naukowe.

Odporność psychiczna jest uważana za cechę osobowości, uwarunkowaną genetycznie. Jednocześnie badania z obszaru epigenetyki oraz neuroplastyczności mózgu wskazują na to, że pewne czynniki mogą ją osłabiać, a inne wzmacniać. Oznacza to, że poprzez doświadczenie oraz wykształcone pozytywne wzorce zachowań i nawyków,  możemy ją modyfikować. 

Odporność psychiczna jest uznawana za tzw. plastyczną cechę osobowości. Oznacza to, że można ją rozwijać i wzmacniać praktycznie w każdym wieku.

Obszary MTQ PLUS, tzw. 4C

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Strycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej i 8 podskal, składające się na Model 4C.

Control

Poczucie wpływu (poczucie wpływu na własne życie, umiejętność radzenia sobie z emocjami)

Commitment

Zaangażowanie (zorientowanie na ukończenie zadania i osiągnięcie celu)

Challenge

Wyzwanie (podejmowanie ryzyka i nauka przez własne doświadczenia)

Confidence

Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i pewność w relacjach interpersonalnych)

Badania pokazały, że odporność psychiczna ściśle koreluje z:

 • niepoddawaniem się negatywnym wpływom zewnętrznym, 
 • niezachwianą wiarą w zdolności do osiągania celów, 
 • szybkim podnoszeniem się po porażce 
 • przekonaniem o swoich zdolnościach i umiejętnościach, 
 • chęcią i motywacją do odnoszenia sukcesów, 
 • pełnym skupieniem na bieżącym zadaniu, mimo bodźców rozpraszających uwagę, 
 • dobrym radzeniu sobie w sytuacjach stresujących, 
 • otwartość na kontakty z innymi. 

"Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z sytuacjami trudnymi: wyzwaniami, stresorami, presją i zmianami."

~ Peter Clough i Doug Strycharczyk

Osoby odporne psychicznie:

Korzyści dla biznesu z badania siły i odporności psychicznej:

Kiedy warto diagnozować
siłę i odporność psychiczną?

Kiedy organizacja chce wesprzeć osobę/zespół w:

Rekomendacje

"W niesprzyjających sytuacjach otwiera się droga do nowych doświadczeń,
kto chce dotrzeć do nowych brzegów musi wykraczać poza istniejące możliwości
i tworzyć prawdziwe wizje."

~Michaline Rampe

Etapy procesu MTQ Plus

Poziom Siły i Odporności Psychicznej można zbadać za pomocą Kwestionariusza psychometrycznego MTQ Plus (Mental Toughness Questionnaire). Jest to rzetelne i wiarygodne badanie, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International. Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu ze wskazówkami rozwojowymi przedstawiam podczas spotkania (sesja informacji zwrotnej).

Etap I

Kontakt - rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia, kroki procesu i komunikację do uczestników.

Etap 2

wypełnienie kwestionariusza on-line przez osobę/ osoby dedykowane do badania. Zamuje to około 20 min.

Etap 3

umówienie terminu sesji informacji zwrotnej

Etap 4

sesja informacji zwrotnej, omówienie wyników raportu rozwojowego (1,5-2h)

Etap 5

przekazanie raportu na skrzynkę e mail uczestnika

To, co mnie wyróżnia:

 • Jestem licencjonowaną Konsultantką Mental Toughness (MTQ48 i MTQPlus). Odbyłam przeszkolenie w zakresie metodologii narzędzia MTQ, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.
 • Posiadam ponad 15 lat doświadczeń w obszarze szkoleń i rozwoju (Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju, Coach, Trener, Mentor). 
 • Jestem certyfikowanym Coachem Biznesu (Business Coaching Diploma – PwC Academy) 
 • Posiadam doświadczenie ponad 5000 godzin w pracy z grupami i w sesjach indywidualnych.
 • Wspieram i realizuję procesy i programy rozwojowe dla organizacji biznesowych i osób indywidualnych.
 • Ofertę dla firm przygotowuję na podstawie omówionych potrzeb i oczekiwań w ramach współpracy. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.